Babysikring af din økonomi – har du råd til at få børn? 

Babysikring af din økonomi – har du råd til at få børn? 

At stifte familie og få børn kan være en bekostelig affære. Der er oftest rigtig mange udgifter som man ikke nødvendigvis lige i første omgang havde regnet med, men som man er nødt til at tage højde for.

Derfor kan du her læse mere om, hvordan du bedst muligt får råd til at få børn.

Tre forskellige typer af udgifter 

Når man vælger at stifte familie og sætte børn i verden, er der overordnet set tre typer af udgifter, som der skal være råd til i budgettet. Der gives forskellige tilskud fra staten, alt efter hvilken situation man som familie står i, men disse vil ikke kunne dække alle de omkostninger, der er ved at få børn.

Vær derfor sikker på, at der er luft nok i økonomien til, at I bliver én mere i familien.

Engangsudgifter 

Denne type udgift dækker over ting som babyudstyr og barnedåb/navngivning.

Der vil altid være et behov for at skulle have en barnevogn, seng, puslebord, autostol, møbler, som babyens ting kan være i og meget meget andet.

Der findes flere forskellige lister rundt omkring på nettet, hvor du kan få et overblik over hvad der er det absolut mest nødvendige, og herved ikke komme til at stå og mangle noget du måske ikke havde tænkt over, eller komme til at stå med noget som du slet ikke får brugt.

Derudover kan du med fordel købe mange af tingene brugt, da det oftest slet ikke kan ses at det har været i brug af andre i forvejen. Ved at gøre dette vil du kunne spare mange penge i forhold til at købe alt udstyr fra ny.

Du vil skulle regne med at komme af med ca. 25.000 kr. til babyudstyr, om du enten køber nyt eller brugt.

Ekstra faste udgifter 

Ekstra faste udgifter dækker over ting som institutioner (dagpleje, vuggestue og børnehave) samt yderligere udgifter til el, vand og varme.

Prisen på institutionspladser varierer fra kommune til kommune, og der er derfor ikke en fast pris, man kan tage udgangspunkt i.

Prisen vil dog som regel ligge i et prisleje på cirka 2-3.300 kr. om måneden for institutionspladser til 0-2-årige mens man kan slippe med cirka 1.500 kr. om måneden for institutionspladser til 3-6-årige.

Du kan altid få oplyst den præcise pris, ved at tage kontakt til din kommune. I nogen tilfælde er det også muligt at få et fripladstilskud til børnenes institutionsplads.

For hvert familiemedlem, der kommer til, vil udgiften for el stige med 240 kr. pr person om måneden og vand med 180 kr. pr person om måneden.

Grunden til stigningen i de to faste udgifter er, at der for eksempel skal vaskes mere tøj, og opvaskemaskinen kommer til at køre noget mere, end hvad den har gjort med kun to voksne mennesker i hjemmet.

Samtidig kan det være fordelagtigt at tegne en ulykkesforsikring til dit barn, så der bliver udbetalt en erstatning, hvis det skulle få en skade med varige mén. Derudover kan i også med fordel tegne en livsforsikring, så der stadig vil være penge til at forsørge barnet med, hvis I skulle gå hen og blive arbejdsløse eller miste livet, inden barnet er voksent.

Ekstra løbende udgifter 

Denne udgiftspost dækker både over tøj, mad og bleer, som løbende skal købes til barnet.

Som tommelfingerregel skal en husstand med 2 voksne have et rådighedsbeløb, der lyder på 9.000-10.000 kr. om måneden. For hvert barn der kommer til skal der lægges mellem 1.500-2.750 kr. oven i. Jo ældre barnet bliver, jo mere vil der skulle afsættes hver måned. Dette skyldes at udstyr og tøj bliver dyrere, samtidig med at barnet spiser mere.

Indtægt under din barsel

Som udgangspunkt har du som lønmodtager ret til barselsdagpenge fra den kommune du bor i, også selvom du ikke skulle være medlem af en A-kasse.

Der er forskellige krav, man skal leve op til for at kunne modtage denne ydelse, som du kan tjekke hos din kommune.

Mange har i dag en aftale i deres ansættelseskontrakt om, hvordan de er dækket, når det kommer til barsel, hvor mange får fuld løn i en del af perioden, eller andre forhold kan gøre sig gældende. Så kig derfor din kontrakt igennem og se hvordan du er stillet, når du går på barsel.

Hvis din arbejdsgiver ikke er klar over hvordan forholdene skal være, når du går på barsel, kan du tage kontakt til din fagforening som kan hjælpe dig på vej.

Økonomisk støtte fra staten 

Ligegyldigt hvilket indkomstniveau du har, har alle forældre i Danmark ret til børnepenge. Denne ydelse får I som familie fire gange om året, fra barnet bliver født til det er 18 år gammelt.

Satserne varierer i henhold til hvor gammelt barnet er, og hvor mange børn, der er i familien. Disse satser kan ses på SKAT’s hjemmeside.

Hvis du får børn, mens du er under uddannelse, kan du også modtage ekstra SU i form af din forsørgerpligt. Her får du et særligt børnetilskud fra kommunen, der gælder lige så længe du læser. Disse kan ses på SU styrelsens hjemmeside.

Ønsker du i stedet at låne penge til at få mere økonomisk overskud? Som ny kunde hos Ferratum kan du nu låne rentefrit. 

Rente- og gebyrfri kredit til nye kunder i op til 30 dage! Få rentefrit lån nu>>>