Gættekonkurrence

Konkurrenceregler

 

1. Arrangør og deltagelsesperioden

Konkurrencen arrangeres af Ferratum Danmark ApS (i det følgende "arrangøren") og er gældende t.o.m. fredag den 23. november kl. 8:00.

 

2. Deltagelse

Alle personer over 18 år der bor permanent i Danmark, kan deltage i konkurrencen. Alle der har kommenteret konkurrenceopslaget i overensstemmelse med arrangørens instruktioner deltager i konkurrencen. Deltagelse i konkurrencen kræver ikke bestilling eller køb af et produkt eller en tjenesteydelse. Deltagelsesperioden slutter på det tidspunkt, der fremgår af konkurrenceopslaget. Arrangøren forbeholder sig ret til at foretage ændringer i konkurrenceperioden. Navnet på konkurrencens vinder offentliggøres på arrangørens officielle Facebook-side, og vinderen modtager direkte besked om præmien, hvis det er muligt.

Hvis vinderen af konkurrencen overtræder konkurrencens regler, udviser usportslig optræden eller på anden måde overtræder lovgivningen, vil det føre til diskvalificering. Arrangøren har ret til at diskvalificere deltagere, som bevidst misbruger konkurrencen med henblik på at ændre konkurrencens resultater eller modificere oddsene. Arrangøren forbeholder sig ret til at fjerne eller undlade at offentliggøre materiale, som arrangøren skønner upassende. Arrangørens afgørelser er endelige og bindende for alle deltagere i konkurrencen.
 

3. Konkurrencepræmier

Præmien og dens værdi afsløres ikke før konkurrenen er slut, da de deltagende, skal gætte præmiens indhold korrekt for at få muligheden for at vinde. Der vælges i alt én vinder ved tilfældig lodtrækning blandt de rigtige svar og vinderen udpeges af konkurrencens arrangør. Vinderen kan ikke ombytte den præmie, der er blevet valgt til ham/hende. Hvis vinderen af konkurrencen ikke kan kontaktes inden for én måned efter udpegningen, forbeholder arrangøren sig ret til at udpege en ny vinder.

 

4. Arrangørens og vinderens ansvar

Vinderen af præmien er ansvarlig for evt. omkostninger relateret til modtagelse eller brug af præmien eller udgifterne og/eller skatter relateret til deltagelse i konkurrencen. Vinderen af præmien fritager arrangøren for alt ansvar, der opstår som følge af eller er et resultat af deltagelse i konkurrencen eller modtagelse af præmien. Vinderen af præmien fritager arrangøren for alt ansvar relateret til senere brug af præmien eller mangler relateret til den såvel som kvæstelser eller skader, der forårsages eller siges at være forårsaget af deltagelse i denne konkurrence eller indløsning eller brug af præmien. Denne ansvarsfralæggelse forringer dog ikke forbrugerens rettigheder iht. gældende lovgivning. Arrangørens ansvar i forhold til deltagerne overskrider ikke værdien eller beløbet af den præmie, der er omtalt i disse regler. Arrangøren forbeholder sig ret til at foretage ændringer i reglerne uden at annoncere det på dens Facebook-side.

Ved at deltage i denne konkurrence bekræfter deltageren at han/hun er berettiget til at deltage i konkurrencen og accepterer alle vilkår og betingelser, som arrangøren har fastsat for konkurrencen. Deltageren tillader indsamling og behandling af hans/hendes personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse og offentliggørelse af hans/hendes navn på Ferratums officielle kanaler.

Alle klager over konkurrencen skal indsendes på e-mail til kundeservice@ferratum.dk senest en uge efter kampagnens afslutning. Kampagnen slutter fredag kl. 8.00.

 

5. Ansvarsfralæggelse vedr. Facebook

Konkurrencen er hverken sponsoreret, finansieret af, eller på anden vis associeret med Facebook.

 

*Er du vild med konkurrencer og gratis ting? Følg os gerne på Facebook og hold dig opdateret omkring vores ugentlige #FerratumFridays konkurrencer, hvor du hver fredag kan vinde 500 kr. - kvit og frit!