Rente – hvad er det?

Rente, rentes rente, rentetilskrivning eller årlige omkostninger i procent – Ordet kan nemt komme til at virke forvirrende, og hvad er det egentlige lige der skal forstås ved det. Det giver vi dig her et overblik over.

Rente – I ordets bogstaveligste forstand 

Renten kan inddeles alt efter om du selv har indlånt pengene på en opsparingskonto, eller om du skal låne dem af en bank eller et andet kreditinstitut. Renter viser derfor også den procentandel der tilskrives den samlede kapital per år.

Hvis det drejer sig om penge du sætter ind på en opsparingskonto, bliver du kompenseret med en rente på det opsparede beløb.

Kompensation gives som belønning for ikke at bruge pengene på eventuelt forbrug, og i stedet opspare dem.

Hvis der derimod er tale om penge der skal lånes af bank eller andet pengeinstitut, vil der være tale om udgiften, for at få stillet et beløb til rådighed. Renten ses derfor her, som prisen for at låne pengene der skal tilbagebetales over en given periode.

Renters rente 

Renters rente, også kaldet kapitalfremskrivning, er et udtryk for at der løbende bliver beregnet rente af lånebeløbet, samt tidligere perioders rentetilskrivninger.

Jo mere der tilbagebetales over en periode, jo mindre vil beløbet stige, da der er et mindre beløb at beregne renten af.

Renters rente beskriver derfor, hvordan den samme pengebeholdning bliver forrentet af flere omgange.

Renters rente beregnes ved at gange det lånte beløb med den aftalte rente, også kaldt rentefoden, og herefter gange det med det antal år, det er aftalt at lånet skal tilbagebetales over, i potens.

Derfor kan det være en god ide at kigge låneaftalen igennem inden man underskriver, for at se hvilke forhold der gør sig gældende, og hvor meget der bliver tilskrevet lånet under løbeperioden.

Rentetilskrivning

Rentetilskrivning tager udgangspunkt i renters rente, hvor renten beregnes på ny i forhold til det afbetalte beløb.

Det er forskelligt, hvor ofte der bliver tilskrevet rente til ens ind- eller udlån. Banker og realkreditinstitutter vil oftest gøre det kvartalsvist.  

ÅOP – Årlige Omkostning i Procent 

Årlige Omkostninger i Procent, også kaldet ÅOP er det vigtigste tal du skal kigge på, før der optages et lån. Dette skyldes at begrebet, samler alle de omkostninger der er ved stiftelsen af lånet, og samtidig tager hensyn til de renter og afdrag der skal tilbagebetales.

De Årlige Omkostninger i Procent giver dig derfor et billede af, hvad den samlede pris på lånet er, i forhold til de penge du får til rådighed. Tallet viser derfor, hvor mange procent af lånet du skal tilbagebetale i henhold til renter og gebyrer.

Tallet er derfor fornuftigt at holde øje med i henhold til, hvor meget du egentlig får for dine penge. Jo højere tallet er, jo mindre får du for det lånte beløb.

Du kan altid holde øje med Ferratums ÅOP i vores låneberegner, her står det altid nederst i boksen. Ferratum indberetter automatisk information om dit kreditlån til SKAT. Du slipper derfor selv at gøre det.