Spørgeskemaundersøgelse

Konkurrenceregler

 

1. Arrangør og deltagelsesperioden

Konkurrencen arrangeres af Ferratum Danmark ApS (i det følgende "arrangøren") og er gældende t.o.m. fredag den 26. april kl. 8:00.

2. Deltagelse

Alle personer over 18 år der bor permanent i Danmark, kan deltage i konkurrencen. Alle der har kommenteret konkurrenceopslaget i overensstemmelse med arrangørens instruktioner deltager i konkurrencen. Deltagelse i konkurrencen kræver ikke bestilling eller køb af et produkt eller en tjenesteydelse. Deltagelsesperioden slutter på det tidspunkt, der fremgår af konkurrenceopslaget. Arrangøren forbeholder sig ret til at foretage ændringer i konkurrenceperioden. Vinderen modtager direkte besked om præmien.

Hvis vinderen af konkurrencen overtræder konkurrencens regler, udviser usportslig optræden eller på anden måde overtræder lovgivningen, vil det føre til diskvalificering. Arrangøren har ret til at diskvalificere deltagere, som bevidst misbruger konkurrencen med henblik på at ændre konkurrencens resultater eller modificere oddsene. Arrangøren forbeholder sig ret til at fjerne eller undlade at offentliggøre materiale, som arrangøren skønner upassende. Arrangørens afgørelser er endelige og bindende for alle deltagere i konkurrencen.
 

3. Konkurrencepræmier

Der vælges én vinder. Præmien er et Supergavekort til en værdi af 500 kr. Vinderen udpeges af konkurrencens arrangør. Vinderen kan ikke ombytte den præmie, der er blevet valgt til ham/hende. Vinderen modtager besked om præmien personligt, hvis det er muligt. Hvis vinderen af konkurrencen ikke kan kontaktes inden for én måned efter udpegningen, forbeholder arrangøren sig ret til at udpege en ny vinder. Udpegningen af vinderen finder sted fredag, den 26. april 2019. 

 

4. Arrangørens og vinderens ansvar

Vinderen af præmien er ansvarlig for evt. omkostninger relateret til modtagelse eller brug af præmien eller udgifterne og/eller skatter relateret til deltagelse i konkurrencen. Vinderen af præmien fritager arrangøren for alt ansvar, der opstår som følge af eller er et resultat af deltagelse i konkurrencen eller modtagelse af præmien. Vinderen af præmien fritager arrangøren for alt ansvar relateret til senere brug af præmien eller mangler relateret til den såvel som kvæstelser eller skader, der forårsages eller siges at være forårsaget af deltagelse i denne konkurrence eller indløsning eller brug af præmien. Denne ansvarsfralæggelse forringer dog ikke forbrugerens rettigheder iht. gældende lovgivning. Arrangørens ansvar i forhold til deltagerne overskrider ikke værdien eller beløbet af den præmie, der er omtalt i disse regler. Arrangøren forbeholder sig ret til at foretage ændringer i reglerne uden at annoncere det på dens Facebook-side eller emailen.

Ved at deltage i denne konkurrence bekræfter deltageren at han/hun er berettiget til at deltage i konkurrencen og accepterer alle vilkår og betingelser, som arrangøren har fastsat for konkurrencen. Deltageren tillader indsamling og behandling af hans/hendes personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse og offentliggørelse af hans/hendes navn på Ferratums officielle kanaler.

Alle klager over konkurrencen skal indsendes på e-mail til kundeservice@ferratum.dk senest en uge efter kampagnens afslutning. Kampagnen slutter fredag, den 26. april,  kl. 8.00.