Privatlivspolitik

Privatlivs- og cookie politik

 

 1. Formål

Denne privatlivs- og cookiepolitik fastsætter, hvor Ferratum Denmark ApS, CVR-nr. 32263305, Bredgade 35c, 1260 København K (herefter ”Ferratum”) anvender og beskytter kundeoplysninger, der er indsamlet i forbindelse med kundens brug af hjemmesiden. Ferratum er forpligtede til at sikre, at oplysninger om kundeforholdet er beskyttede, og al indsamlet information vil kun blive brugt i overensstemmelse med det i denne politik anførte og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 1. Privatlivspolitik
  1. Indsamlede kundeoplysninger

Ferratum er berettiget til at indsamle følgende kundeoplysninger:

 1. Fornavn, efternavn, CPR-nummer, nationalitet, fødselsdag og køn;
 2. Kontaktinformation inklusiv e-mail, telefonnummer og bopælsadresse
 3. Anden relevant information i forbindelse med låneansøgning såsom, men ikke begrænset til, status på arbejdsmarkedet og civilstatus;
 4. Oplysninger om økonomi og bankoplysninger.
  1. Sikkerhed

Ferratum er forpligtede til at sikre, at de af kunden afgivne oplysninger er lagret på forsvarlig vis. Ferratum har implementeret fysiske, elektroniske og administrative procedurer til at værne om og beskytte mod uautoriseret adgang, foretagelse af ændringer, forvrængninger, skade eller afsløring af de kundeoplysninger, der er indsamlet elektronisk.

 1. Anvendelse af den indsamlede kundeoplysninger

Den information, som indsamles, har til formål at gennemføre låneansøgningsprocessen samt at efterleve eventuelle juridiske forpligtelser.

Såfremt kunden har givet sit samtykke, vil Ferratum have mulighed for at anvende den angivne e-mailadresse samt de øvrige oplysninger til at sende salgsfremmende e-mails vedrørende nye produkter, særtilbud eller anden information relateret til ydelser eller lignende ydelser, som kunden allerede modtager.

Hvis kunden har givet sit samtykke, vil Ferratum have mulighed for lejlighedsvis at anvende de af kunden afgivne oplysninger til at kontakte kunden med henblik på markedsundersøgelser. Ferratum kan til dette kontakte kunden via e-mail eller telefonisk inklusiv SMS.

Kundeoplysninger kan ligeledes anvendes til at tilpasse hjemmesiden i henhold til kundens præferencer.

 1. Overførsel og udveksling af kundeoplysninger

Ferratum kan udveksle og/eller overføre kundeoplysninger til de neden for oplistede parter.

 1. Koncernselskaber, ansatte i disse, forretningsforbindelser samt agenter uanset om disse har hjemsted i eller uden for EU/EØS;
 2. Kreditreporteringsbureauer, vurderingsbureauer eller lignende bureauer, der stiller information om kreditværdighed til rådighed vedrørende potentielle kundeforhold;
 3. Selskaber, der stiller information til rådighed vedrørende potentielle kunders kredithistorie;
 4. Professionelle rådgivere, kontraktparter og øvrige serviceudbydere, som anvendes af Ferratum;
 5. De af Ferratum anvendte juridiske og finansielle rådgivere;
 6. Skattemyndighederne samt øvrige offentlige myndigheder, organer, styrelser eller offentligheder enheder, som Ferratum kan være juridisk forpligtede over for i henhold til udveksling af kundeoplysninger;
 7. Ferratum’s financier;
 8. Øvrige kreditudbydere og finansielle institutioner;
 9. Betalingstjenesteoperatører;
 10. De af Ferratum anvendte reassurandører, forsikringsmæglere eller forsikringsudbydere;
 11. Øvrige serviceudbydere;
 12. Øvrige tredjeparter, som Ferratum med hjemmel i lov er forpligtede til at udveksle kundeoplysninger med.

Derudover kan Ferratum indsamle kundeoplysninger fra de oven for nævnte parter for at kunne vurdere og gennemføre en låneansøgning.

Overførsel og udveksling af kundeoplysninger til parter uden for EU/EØS finder kun sted, såfremt der med disse er indgået en aftale, som vil sikre, at et tilsvarende databeskyttelsesniveau vedrørende de udvekslede/overførte kundeoplysninger opretholdes i henhold gældende lovgivning. 

 1. Kontrol over afgivne kundeoplysninger

Kunden kan vælge at begrænse omfanget eller brugen af kundeoplysninger på de måder, der er oplistet neden for:

 1. Såfremt kunden bliver bedt om at udfylde en formular på hjemmesiden, vil kunden kunne fravælge, at kundeoplysningerne anvendes til direkte markedsføring ved ikke at klikke i samtykkerubrikken, der vil blive vist under formularen;
 2. I det tilfælde, at kunden på et tidligere tidspunkt har givet samtykke til, at Ferratum må anvende kundeoplysningerne til markedsføringsformål, kan dette ændres ved at kontakte Ferratum via brev til Ferratum Denmark ApS, Bredgade 35c, 1260 København K eller på e-mail til kundeservice@ferratum.dk

De af kunden afgivne oplysninger vil hverken blive solgt, distribueret eller leaset af Ferratum til tredjeparter, medmindre kunden har givet klar tilladelse eller samtykke til dette, eller såfremt Ferratum forpligtes retligt hertil.

Såfremt kunden samtykker, kan Ferratum sende markedsføringsrelateret information om tredjeparter til kunden, hvis Ferratum vurderer, at dette kan være i kundens interesse.

Kunden kan anmode om indsigt i de om denne indsamlede kundeoplysninger. For hver påbegyndt side vil der blive pålagt et gebyr på DKK 10. Dette gebyr kan dog ikke overstige DKK 200. Kunden bedes, såfremt en kopi ønskes, rette henvendelse til Ferratum Denmark ApS, Bredgade 35c, 1260 København K eller sende en e-mail til kundeservice@ferratum.dk.

 1. Sletning af kundeoplysninger

Kunden kan gøre indsigelse mod, at der indsamles kundeoplysninger, eller at disse behandles. Derudover kan kunden anmode om, at indsamlede kundeoplysninger slettes. I tilfælde af, at kunden med rimelig grund gør indsigelse mod indsamling eller behandling af kundeoplysninger eller anmoder om sletning af disse, skal kunden være opmærksom på, at Ferratum ikke i alle tilfælde vil være i stand til at levere de forespurgte produkter eller tjenester til kunden.

 1. Lagring

Ferratum lagrer de indsamlede kundeoplysninger i den periode, som er nødvendig for at kunne opfylde de i denne privatlivspolitik fremsatte formål. Kundeoplysninger vil dog i henhold til bogføringsformål blive lagret i 5 år.

 1. Cookie politik

Denne hjemmeside anvender cookies, som er små lagringsfiler, der placeres på kundens computer, smartphone eller andet anvendt apparat, når kunden bruger hjemmesiden. En cookie giver ikke adgang til computeren eller afslører anden information end den, som kunden har samtykket til at dele med Ferratum.

Når kunden besøger hjemmesiden, vil kunden blive bedt om at acceptere brugen af cookies.

I dag anvender næsten alle hjemmesider cookies for at kunne fungere.

 1. Formål med anvendelse af cookies

Ferratum anvender cookies for at analysere kundens behov og derigennem levere en bedre service, samt:

 1. Intern journalføring;
 2. Forbedring af produkter og tjenester

Derudover bruger Ferratum cookies til at sikre, at kunden, når hjemmesiden besøges, gives den bedst mulige oplevelse ved for eksempel at vise reklamer, der kunne være interessante for kunden. Cookies anvendes således til at ”huske”, når kunden besøger en hjemmeside. Formålet er, at webapplikationer kan tilpasse hjemmesiden og fremtoningen efter kundens behov ved at indsamle information om kunden præferencer.

 1. Anvendte cookies

Neden for er oplistet de typer af cookies, som Ferratum kan anvende, når kunden besøger hjemmesiden.

 1. Session ID cookie: Denne cookie muliggør, at Ferratum kan følge kundens aktivitet, når der skiftes mellem faner på hjemmesiden, således at kunden ikke gentagne gange vil blive bedt om information, der allerede er registreret. Denne type cookie muliggør, at kunden nemt og hurtigt kan tilgå flere faner på hjemmesiden uden at skulle bekræfte eller genindlæse hver ny besøgt fane.
 2. Load Balancer cookie: Denne type cookie er nødvendig for at sikre, at hjemmesiden lagrer effektivt ved distribution af besøg via flere servere. Når cookien distribueres, indeholder den ikke kundeoplysninger, og varigheden er begrænset til den tid, hvor kunden besøger hjemmesiden – cookien slettes, når kunden lukker webbrowseren.
 3. Affiliate tracking cookie: Cookie, der reporterer til Ferratum, at kunden er tilgået hjemmesiden via et affiliate link. Cookien anvendes til at tilpasse, hvordan applikationen opleves. Dette opnås ligeledes ved brug af en unik URL identifikator placeret i den beskrivende URL, som aktiveres, når kunden indledningsvis besøger hjemmesiden.

Cookies kan også installeres af tredjepater. Dog kan ingen af disse tredjeparter indsamle personlige oplysninger, der kan bruges til at identificere en kunde.

 1. Web Analytics: Disse cookies sporer, hvordan besøgende bruger hjemmesiden med det formål at forbedre Ferratum’s tjenester. For eksempel anvender Ferratum Google Analytics, som er en populær web analytics tjeneste, udbudt af Google. Der kan findes yderligere information om disse cookies i Googles privatlivspolitik.
 2. Advertisement tracking: Cookies, der indsamler ikke personlige kundeoplysninger vedrørende kundens brug af reklamer og markedsføring og anvendelse af dette på de hjemmesider, der ligger umiddelbart forud for besøg på Ferratum’s hjemmeside. Denne information hjælper Ferratum til at levere markedsføring, der er relevant i henhold til kundens interesser og præferencer, kontrollere det antal gange en reklame eller markedsføring generelt vises for en kunde, samt måle effektiviteten af markedsføringskampagner.
 3. Website testing: Disse cookies tillader, at Ferratum viser forskellige versioner af samme fane eller egenskaber på hjemmesiden for derefter at observere hvilken version, der arbejder bedst. Formålet med disse cookies er at styre hvilke version, der vises, når kunden besøger hjemmesiden. De specifikke variationer, som vises for kunden, er tilfældigt udvalgt, og ingen kundeoplysninger lagres eller følges via disse cookies.
  1. Kontrol med cookies

Kunden kan vælge at acceptere eller frasige sig al brug af cookies anvendt på Ferratum’s hjemmeside. Lovgivningen tilsiger, at cookies kun må anvendes, såfremt kunden har samtykket hertil. Kundens udtrykkelige samtykke vil blive forespurgt ved kundens første besøg på hjemmesiden og/eller de dertilhørende applikationer. Derudover har kunden adgang til at tilgå, ændre samt slette kundeoplysninger, der er indsamlet ved brug af cookies.

De fleste browsere er indstillet til at acceptere brugen af cookies. Kunden har dog i langt de fleste tilfælde mulighed for at ændre i browserens indstillinger, således at brugen af cookies nægtes eller modificeres. Browserens ”hjælpefunktion” kan benyttes til at guide kunden.

Alternativt kan kunden besøge http://www.allaboutcookies.org/ (tilgængelig på engelsk, spansk, tysk og fransk). Denne hjemmeside indeholder omfattende information om, hvordan adskillige browsere installeres i forhold til brugen og accepten af cookies. Der kan her findes detaljeret information om, hvordan cookies slettes fra computeren (inklusiv dem fra dette besøg), ligesom den indeholder generel information om cookies og brugen af disse.

Kunden bedes venligst være opmærksom på, at ændringer i browserens cookieindstillinger eller generelt at frabede sig brugen af cookies kan medføre, at kunden ikke kan få fuldt udbytte af hjemmesidens funktioner og tjenester.

 1. Lagring af cookies

Lagringstiden afhænger af typen af cookie, men lagringstiden genaktiveres hver gang, kunden besøger hjemmesiden.

 1. Links til andre hjemmesider

Ferratum’s hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Når kunden vælger af anvende et sådant link og derved forlader Ferratum’s hjemmeside, vil Ferratum ikke længere have kontrol over hjemmesiden, og nærværende privatlivs- og cookiepolitik vil ikke længere være gældende.

Ferratum anbefaler, at kunden udviser forsigtighed og læser den anførte privatlivs- og cookiepolitik på den tilgåede hjemmeside.

 

Ferratum arbejder sammen med Conyak, som registrerer cookies fra Ferratums hjemmeside på følgende måde: 

CONYAKs cookies:

Navn: conyak_guid

Udbyder: conyak.com

Formål: Registrerer et unikt ID, der identificerer brugerens enhed ved tilbagevendende besøg på tværs af hjemmesider, der anvender samme annoncenetværk. ID'et anvendes til at målrette annoncer. Anvendes også til at genkende brugerens andre enheder (computere, mobiltelefoner, tablets etc.) som besøger sitet. Denne cookie tager det bruger­id (e­mail, brugerid, social medie id), der anvendes ved login på sitet og omdanner dem til en krypteret værdi. Denne værdi knyttes til den enhed som besøgte sitet.

NB: CONYAK kender kun den krypterede værdi. Ikke bruger­id’et.

Udløb: 20 år
Type: http

Navn: conyak_bc

Udbyder: conyak.com

Formål: Sporingscookie fra CONYAK, anvendes til at måle brugerens adfærd på sitet
Udløb: 20 år
Type: http

Du kan vælge at nej tak til tracking her: http://optout.conyak.com

 

Gå til forsiden for flere muligheder>>

Welcome to Ferratum Chat

The chat is not available.

The chat is not available right now
Please leave a message

Thank you for contacting Ferratum

System error